gambar Visi & Misi

 
 
VISI
Menjadikan kawasan pentadbiran Majlis Daerah Tapah yang bersih, mampan, progresif, sejahtera dan makmur.
 
 
 
 
 
 
 
MISI
Menjadikan Bandar Tapah terunggul melalui perkhidmatan perbandaran dan tadbir urus yang cekap, cemerlang serta berintegriti.