MENU
 

tender@tapah

Sebutharga adalah dipelawa daripada syarikat yang masih sah berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan serta yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi melaksanakan kerja-kerja seperti berikut:-

BIL.

NO. RUJUKAN TAJUK BUTIR-BUTIR TAWARAN

TARIKH/HARGA/TEMPAT DOKUMEN DIJUAL

KELAYAKAN KONTRAKTOR/ SYARIKAT

TARIKH & MASA TENDER TUTUP

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. FAIL:

MDT/AM/3/164/20

 

NO. SEBUTHARGA:

MDT/JKP/SH/04/2020

 

TAJUK

SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL 2 UNIT MESIN PENYALIN DI BANGUNAN PEJABAT MAJLIS DAERAH TAPAH SECARA SEWAAN

 

 

 

 

 

 

DARI TARIKH

24 JUN 2020

 

HINGGA

7 JULAI 2020

 

HARGA DOKUMEN

RM 30.00

 

TEMPAT

Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Daerah Tapah.

 

 

 

 

 

(BUMIPUTERA / BUKAN BUMIPUTERA)

 

221502

Penyewaan & Pengurusan (Mesin & Peralatan Pejabat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIKH

7 JULAI 2020

 

MASA

12.00

tengahari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Dokumen tawaran akan dijual seperti tarikh di atas pada waktu pejabat. Dokumen tawaran TIDAK akan dijual selepas tempoh tersebut.

3.   Sekiranya petender tidak berdaftar dengan Majlis Daerah Tapah, maka syarikat dikehendaki berdaftar terlebih dahulu sebagai pembekal di Jabatan Kejuruteraan & Bangunan. Dokumen tawaran hanya dijual kepada syarikat atau wakilnya yang sah sahaja menunjukkan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) beserta satu salinan sijil tersebut dan Surat Wakil (bagi bukan pemegang asal sijil).

4.   Bayaran dokumen tawaran hendaklah dibuat dalam bentuk TUNAI SAHAJA di kaunter bayaran Majlis Daerah Tapah (bayaran tidak akan dikembalikan).

5.   Semua dokumen tawaran mestilah dikemukakan dalam sampul surat berlakri dan ditulis tajuk dan nombor tawaran berkenaan di penjuru kiri dan di alamatkan kepada Yang Dipertua Majlis Daerah Tapah, Jalan Stesyen, 35000 Tapah dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di Jabatan Khidmat Pengurusan.

6.   Majlis Daerah Tapah tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran. Pihak Majlis juga tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang dokumen tender yang tidak terdapat di dalam Peti Tender setelah Peti Tender dibuka.

7.   Laman Web : www.mdtapah.gov.my

YANG DIPERTUA

MAJLIS DAERAH TAPAH

 

Tender Ref: 
MDT/JKP/SH/04/2020
Tender Closing Date: 
Selasa, 7 Julai 2020