MENU
 
Bil. Kod Keterangan Tarikh lulus St. TLK
1 U01 UNDANG-UNDANG KECIL KEDAI GUNTING DAN PENDANDAN RAMBUT (MAJLIS DAERAH TAPAH) 2001 08/08/2001
TIDAK
2 U02 UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN ANJING (MAJLIS DAERAH TAPAH) 2001 08/08/2001
TIDAK
3 U03 UNDANG-UNDANG KECIL TANDAS AWAM (MAJLIS DAERAH TAPAH) 2001 08/08/2001
TIDAK
4 U04 UNDANG-UNDANG KECIL HAIWAN MERAYAU (MAJLIS DAERAH TAPAH) 2001 08/08/2001
TIDAK
5 U05 UNDANG-UNDANG KECIL TAMAN (MAJLIS DAERAH TAPAH) 1992 08/01/1992
TIDAK
6 U06 UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN TRED, PERNIAGAAN DAN PERINDUST RIAN (MAJLIS DAERAH
TAPAH) 1992
08/01/1992
TIDAK
7 U07 UNDANG-UNDANG KECIL IKLAN (MAJLIS DAERAH TAPAH) 1992 28/05/1992
TIDAK
8 U08 UNDANG-UNDANG KECIL KERAJAAN TEMPATAN (IKLAN PILIHANRAYA) (MAJLIS DAERAH TAPAH) 1990 29/08/1990
TIDAK
9 U09 UNDANG-UNDANG KECIL ESTABLISYMEN MAKANAN (MAJLIS DAERAH TAPAH) 1992 21/08/1991
TIDAK
10 U10 UNDANG-UNDANG KECIL VANDALISME (MAJLIS DAERAH TAPAH) 1992 08/01/1992
TIDAK
11 U11 UNDANG-UNDANG KECIL PASAR (MAJLIS DAERAH TAPAH) 1991 21/08/1991
TIDAK
12 U12 UNDANG-UNDANG KECIL PENGENDALI MAKANAN (MAJLIS DAERAH TAPAH) 1989 13/07/1988
TIDAK
13 U13 UNDANG-UNDANG KECIL PENJAJA (MAJLIS DAERAH TAPAH) 1989 13/07/1988
TIDAK
14 U14 UNDANG-UNDANG KECIL KEBERSIHAN AWAM (MAJLIS DAERAH TAPAH) 1989 13/07/1988
TIDAK
15 U15 UNDANG-UNDANG KECIL MENGKOMPAUN KESALAHAN-KESALAHAN (MAJLIS DAERAH TAPAH)
KERAJAAN TEMPATAN 1991
16/10/1991
TIDAK
16 U16 UNDANG-UNDANG KECIL (MENGKOMPAUN KESALAH AN-KESALAHAN) (PIHAK BERKUASA T EMPATAN
NEGERI PERAK) JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1992
04/09/1991
TIDAK
17 U17 UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 01/01/1984
TIDAK