MENU
 
BIL KOD KETERANGAN TARIKH LULUS St. TLK
1 A01 AKTA KERAJAAN TEMPATAN,1976 (AKTA 171) 01/01/1976
TIDAK
2 A02 AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN, 1974 (AKTA 133) 01/01/1974
TIDAK
3 P01 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PERUNT UKAN TEMPAT LETAK KERETA) (MAJLIS DAERAH TAPAH) 2004 08/12/2004
TIDAK
4 P02 PERINTAH LARANGAN KE ATAS PENGGUNAAN JALAN (MAJLIS DAERAH TAPAH) 1998 29/04/1998
TIDAK