MENU

SEMUA KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN  MAJLIS DAERAH TAPAH PADA TAHUN 2018

1.         Sebutharga    ini     dipelawa   di Pejabat   Yang   Dipertua    Majlis Daerah Tapah    sehingga 16 JULAI, 2018  jam   12.00 tengahari untuk mempelawa Kontraktor yang dibenarkan menyertai sebutharga yang mematuhi syarat-syarat berikut:-

  • Kontraktor Sijil Kementerian Kewangan Malaysia dibawah kod (220402) bidang Pembersihan Kawasan yang berdaftar dengan Majlis Daerah Tapah beralamat dalam kawasan Majlis Daerah Tapah.

2.         Tajuk kerja yang ditawarkan adalah berikut:

Bil.

No. Fail

MDT. JPB/TKPR

No. Sebutharga

Tajuk

1.

8/18 ( A )

57/18

Kerja Penyelenggaraan dan Pemotongan Rumput Kawasan   Majlis Daerah Tapah di Zon A (Tapah)

2.

8/18 ( B )

58/18

Kerja Penyelenggaraan dan Pemotongan Rumput Kawasan   Majlis Daerah Tapah di Zon B (Tapah)

3.

8/18 ( C )

59/18

Kerja Penyelenggaraan dan Pemotongan Rumput Kawasan   Majlis Daerah Tapah di Zon C (Tapah Road dan Air Kuning)

4.

8/18 ( D )

60/18

Kerja Penyelenggaraan dan Pemotongan Rumput Kawasan   Majlis Daerah Tapah di Zon D (Chenderiang dan Temoh)

5.

8/18 ( E )

61/18

Kerja Penyelenggaraan dan Pemotongan Rumput Kawasan   Majlis Daerah Tapah di Zon E (Bidor)

6

8/18 ( F )

62/18

Kerja Penyelenggaraan dan Pemotongan Rumput Kawasan   Majlis Daerah Tapah di Zon F (Bidor)

7.

8/18 ( G )

63/18

Kerja Penyelenggaraan dan Pemotongan Rumput Kawasan   Majlis Daerah Tapah di Zon G (Bidor)

8.

8/18 ( H )

64/18

Kerja Penyelenggaraan dan Pemotongan Rumput Kawasan   Majlis Daerah Tapah di Zon H (Sungkai)

9.

8/18 ( X )

65/18

Kerja Penyelenggaraan dan Pemotongan Rumput Kawasan   Majlis Daerah Tapah di Zon X (Tapah dan Tapah Road)

10.

8/18 ( Y )

66/18

Kerja Penyelenggaraan dan Pemotongan Rumput Kawasan   Majlis Daerah Tapah di Zon Y (Temoh dan Chenderiang)

11.

8/18 ( Z )

67/18

Kerja Penyelenggaraan dan Pemotongan Rumput Kawasan   Majlis Daerah Tapah di Zon Z (Bidor)

3.         Segala dokumen mengenai sebutharga ini (Borang Sebutharga, Kawasan Pemotongan Rumput, Penentuan Kerja serta Syarat-Syarat Sebutharga) yang ditetapkan bagi tujuan tersebut boleh didapati di Jabatan Perkhidmatan Bandar Majlis Daerah Tapah pada hari dan waktu kerja biasa dengan bayaran RM50.00.  Pembelian borang boleh dibuat mulai    5 JULAI, 2018

4.         Sebutharga ini ditutup pada   16 JULAI, 2018

5.         Tawaran sebutharga yang terendah tidak semestinya diterima.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(HJ. MUHAMAD SAHLAN B. HJ. HUSNIN, AMP)

 Setiausaha,

 b.p. Yang Dipertua,

   Majlis Daerah Tapah.