MENU
 

 

logo@tapah

TAWARAN MENGISI KEKOSONGAN GERAI SEWAAN MAJLIS DAERAH TAPAH

1. Tawaran adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang bermastautin di Daerah Batang Padang unutk memohon menyewa gerai Majlis Daerah Tapah seperti berikut:-

 

BIL.

LOKASI GERAI

NO. PREMIS

JENIS PERNIAGAAN

1.

Pasar Awam Tapah 35000 Tapah, Perak

No. D-3, D-4, D-6

Meja Daging

2.

Rumah Kedai 3 Tingkat, Jalan Bidor Maju 35500 Bidor, Perak

No. 9

(Tingkat 1 / Tingkat 2)

Pelbagai

3.

Kompleks Gerai Medan Selera, Jalan Sungkai 35500 Bidor, Perak

No. 11, 15 & 20

Makanan / Minuman

4.

Gerai Terbuka Belakang Pasar 35500 Bidor

No. 7, 20, 46

Pelbagai

5.

Gerai Pusat Medan Jambu 35500 Bidor

No. 4

Pelbagai

6.

Gerai MDT Bukit Baldwin 35000 Tapah

No. 12

Pelbagai

7.

Pasar Awam Bidor 35500 Bidor, Perak

No. 10, 25, 41, 45, 46

No. 68, 80, 93, 96, 101

Meja Sayur

Meja Ikan / Daging

8.

Pasar Awam Sungkai 35600 Sungkai, Perak

No. 7, 15

No. 39 & 45

No. 49

Meja Sayur

Meja Ikan / Daging

Meja Ayam

9.

Gerai Pasar Awam Tapah Road 35400 Tapah Road

No. GP2, No. GP5

Pelbagai

10.

Pasar Awam Tapah Road 35400 Tapah Road

No. S1, S4, S6, S7

No. I2, I3, I5

No. GD1, GD2

Meja Sayur

Meja Ikan

Meja Daging

 Syarat utama yang perlu diketahui dan di ambil perhatian oleh pemohon adalah seperti berikut :-

  • Mempunyai pengalaman;
  • Berupaya membayar sewa bulanan yang dikenakan;
  • Mempunyai modal yang mencukupi;
  • Bersedia mematuhi arahan-arahan Majlis dari masa ke semasa

2. Borang permohonan boleh didapati di Kaunter Bahagian Sewaan, Jabatan Pelesenan dengan bayaran proses permohonan @ RM5.00. Semua borang permohonan hendaklah diisi dengan lengkap dan disertakan dengan :-

  • 1 Salinan Kad Pengenalan
  • 1 Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan (SSM) - jika ada
  • 1 Keping Gambar Berukuran Passport
  • 1 Salinan Penyata Akaun Bank/Buku Simpanan

3. Borang yang telah lengkap di isi hendaklah dikembalikan ke Bahagian Sewaan, Jabatan Pelesenan pada atau sebelum pada 11.08.2020 (SELASA) sebelum jam 4.00 petang ke alamat:-

UNIT PELESENAN DAN SEWAAN,

MAJLIS DAERAH TAPAH

35000 TAPAH,

PERAK DARUL RIDZUAN.

TEL : 05-401 1326/1373 Ext. 205/239

4. Borang permohonan yang tidak lengkap akan di tolak. Sekiranya tidak mendapat jawapan dalam temph 6 bulan daripada tarikh permohonan ini di tutup, hendaklah menganggap permohonan tuan/puan tidak berjaya.