MENU
 

 

MAJLIS DAERAH TAPAH

NOTIS SEBUT HARGA

Sebutharga adalah dipelawa daripada syarikat yang masih sah berdaftar dengan MAJLIS DAERAH TAPAH dan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan serta yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi melaksanakan kerja-kerja seperti berikut:-

BIL.

NO. RUJUKAN TAJUK BUTIR-BUTIR TAWARAN

TARIKH/HARGA/TEMPAT DOKUMEN DIJUAL

KELAYAKAN KONTRAKTOR/ SYARIKAT

TARIKH & MASA TENDER TUTUP

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. FAIL:

MDT/AM/3/92/18 Jld.1

 

NO. SEBUTHARGA:

MDT/JKP/SH/02/2021

 

TAJUK

SEBUTHARGA UNTUK PERKHIDMATAN MENJAHIT, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SEPASANG BAJU KORPORAT (KAIN LINEN COTTON CORAK) UNTUK AHLI MAJLIS DAN KAKITANGAN MAJLIS DAERAH TAPAH.

 

 

 

DARI TARIKH

23 FEBUARI 2021

 

HINGGA

4 MAC 2021

HARGA DOKUMEN

RM 50.00

 

TEMPAT

Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Daerah Tapah.

 

 

 

 

 

(BUMIPUTERA / BUKAN BUMIPUTERA)

 

020801

Pakaian

 

atau

 

020802

Kelengkapan Pakaian

 

atau

 

020899

Pembuat (Pakaian & Kelengkapan )

 

TARIKH

4 MAC 2021

 

MASA

12.00

tengahari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Dokumen tawaran akan dijual seperti tarikh di atas pada waktu pejabat. Dokumen tawaran TIDAK akan dijual selepas tempoh tersebut.

3.   Sekiranya petender tidak berdaftar dengan Majlis Daerah Tapah, maka syarikat dikehendaki berdaftar terlebih dahulu sebagai pembekal di Jabatan Kejuruteraan & Bangunan. Dokumen tawaran hanya dijual kepada syarikat atau wakilnya yang sah sahaja yang menunjukkan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) berserta satu salinan sijil tersebut dan Surat Wakil (bagi bukan pemegang asal sijil).

4.   Pembayaran Borang Tender boleh dilakukan melalui 2 kaedah :           

   4.1.         Pembayaran secara manual (Kontraktor perlu hadir ke Jabatan Khidmat Pengurusan bagi  mendapatkan bil pembelian borang tender)

                4.2.         Pembayaran secara dalam talian menggunakan JOM PAY:

                                i.  Biller Code : 13110 (Majlis Daerah Tapah)

                                ii  Ref 1 : Nama Syarikat

                                iii. Ref 2 : No Sebutharga

5.   Semua dokumen tawaran mestilah dikemukakan dalam sampul surat berlakri dan ditulis tajuk dan nombor tawaran berkenaan di penjuru kiri dan dialamatkan kepada Yang Dipertua Majlis Daerah Tapah, Jalan Stesyen, 35000 Tapah dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di Jabatan Khidmat Pengurusan.

6.   Majlis Daerah Tapah tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran. Pihak Majlis juga tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang dokumen tender yang tidak terdapat di dalam Peti Tender setelah Peti Tender dibuka.

7.   Segala dokumen mengenai sebutharga ini(Borang Sebutharga dan Syarat-Syarat Sebutharga) yang ditetapkan bagi tujuan tersebut hanya boleh dimuat turun melalui portal rasmi Majlis Daerah Tapah Laman Web: www.mdtapah.gov.my Borang Tender boleh dimuat turun mulai 23 FEBRUARI 2021

YANG DIPERTUA,

MAJLIS DAERAH TAPAH.

Kemaskini Terakhir: Selasa, 23 Februari 2021 - 12:23pm