MENU
 

SEBUTHARGA NO: 14/2022 (PENGIKLANAN SEMULA).

SEMUA KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN MAJLIS DAERAH TAPAH PADA TAHUN 2022

1.  Sebutharga ini dipelawa di Pejabat Yang Dipertua Majlis Daerah Tapah daripada Kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan lndustri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan bertaraf Bumiputera dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Majlis Paerah Tapah di atas tajuk kepala yang masih dibenarkan menyertai sebutharga bagi menjelaskan kerja-kerja berikut:-

Kod Bidang        : Kelas  G1

Kategori            : CE

Pengkhususan   : CE21 (Kerja-kerja Am Kejuruteraan Awam)

2.  Dokumen sebutharga boleh didapati di Jabatan Kejuruteraan Dan Bangunan Majlis Daerah Tapah pada hari dan waktu kerja biasa dengan bayaran RM 30.00. Maklumat berkaitan projek akan dihantar melalui 'whatsapp' kepada kontraktor yang terlibat membeli borang yang sah daripada Majlis Daerah Tapah. Pembelian borang boleh dibuat mulai 19 MEI 2022. Dokumen sebutharga dalam bentuk salinan cetak yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar secara serahan tangan dan- dimasukkan ke dalam Peti Tawaran Sebut Harga Majlis Daerah Tapah - Jalan Stesyen, 35000 Tapah, Perak TIDAK LEWAT DARI JAM 12.00 Tengah hari, hari KHAMIS, 26 MEI 2022.

 

3.  Lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN. Hanya PENAMA di dalam PPK/SPKK/S,TB sahaja boleh menghadiri taklimat/lawatan tapak dan TIDAK BOLEH mewakilkan pegawaf selain daripada PENAMA yang dibenarkan di dalam sijil. Sijil Pendaftaran Asal beserta Cop Syarikat hendaklah dibawa bersama semasa menghadiri taklimat yang akan diadakan seperti berikut :-

 

                           Tarikh   : 19 MEI 2022 (Khamis)

                           Masa     : 12.00 Tengahari (Jangkaan Taklimat)

                           Tempat : Bilik Mesyuarat Utama, MDT

 

4.  Sebutharga ini ditutup pada 26 MEI 2022

5.  Selain daripada kod bidang yang dinyatakan, kontraktor tidak layak ditawarkan kerja dan Surat Kebenaran Khas juga tidak DITERIMAPAKAI.

 

Sila klik DISINI untuk muat turun iklan.

 

MAJLIS DAERAH TAPAH
Jalan Stesyen,35000 Tapah
Perak Darul Ridzuan
Tel: 05-4011326/2329 (Pejabat)
Faks: 05-4012288