MENU
 

 

AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172)

PEMBERITAHUAN

PEMBERITAHUAN

PEMERIKSAAN AWAM KE ATAS

DRAF RANCANGAN TEMPATAN

DAERAH BATANG PADANG 2020 (PENGUBAHAN 3)

Tarikh

Masa

Tempat

30 Mei 2016

hingga

30 Jun 2016

(waktu pejabat sahaja)

 

8.30 pagi

hingga

4.30 petang

 

 1. Majlis Daerah Tapah

Jalan Stesyen

35000 Tapah

Perak Darul Ridzuan

 1. Majlis Daerah Tanjong Malim

Kompleks Pentadbiran MDTM

Bandar Behrang 2020

35900 Tanjong Malim

Perak Darul Ridzuan

 

Pengubahan kepada Rancangan Tempatan ini meliputi:-

 1. Pindaan sebahagian zon guna tanah bagi:-

 

 1. Pengubahan zon guna tanah di  Blok Perancangan Kecil (BPK 1.9 dan BPK 1.12) (Lot 5948) daripada Zon Kediaman dan Pertanian kepada Zon Kediaman (Pembangunan Bercampur) - Temoh.
 2. Pengubahan zon guna tanah di  Blok Perancangan Kecil (BPK 2.1) (Lot 2713) daripada Zon Pertanian kepada Zon Perniagaan – Tapah Road.
 3. Pengubahan zon guna tanah di  Blok Perancangan Kecil (BPK 2.4) (Lot 719) daripada Zon Tanah Lapang dan Rekreasi kepada Zon Perniagaan – Tapah.
 4. Pengubahan zon guna tanah di  Blok Perancangan Kecil (BPK 2.4 dan BPK 2.6) (Lot 5315, 7564 dan 11212) daripada Zon Pertanian kepada Zon Kediaman (Pembangunan Bercampur) – kawasan sekitar Rancangan Perkampungan Tersusun Batu 2 Jalan Bidor.
 5. Pengubahan zon guna tanah di  Blok Perancangan Kecil (BPK 2.4 dan BPK 3.3) (Lot 12041, 31573, 31951, 31489 dan 3414) daripada Zon Pertanian dan Tanah Lapang dan Rekreasi kepada Zon Kediaman (Pembangunan Bercampur) – kawasan sekitar PGA 3 Bidor
 6. Pengubahan zon guna tanah di  Blok Perancangan Kecil (BPK 2.6) (Lot 6668) daripada Zon Pertanian kepada Zon Kediaman – Wilayah Sungai Kelian Baru.
 7. Pengubahan zon guna tanah di  Blok Perancangan Kecil (BPK 3.2) (Lot 10636) daripada Zon Pertanian kepada Zon Kediaman – kawasan sekitar BMT Bidor
 8. Pengubahan zon guna tanah di  Blok Perancangan Kecil (BPK 3.3) (Lot 282) daripada Zon Kediaman kepada Zon Perniagaan - Bidor.
 9. Pengubahan zon guna tanah di  Blok Perancangan Kecil (BPK 3.3) (Lot 5201) daripada Zon Pertanian kepada Zon Kediaman - kawasan sekitar Kampung Baru Pekan Pasir, Bidor.
 10. Pengubahan zon guna tanah di  Blok Perancangan Kecil (BPK 3.3) (Lot 7167) daripada Zon Tanah Lapang dan Rekreasi kepada Zon Perniagaan – Bidor.
 11. Pengubahan zon guna tanah di  Blok Perancangan Kecil (BPK 4.5) (Lot 11246) daripada Zon Pertanian kepada Zon Kediaman - Sungkai.
 12. Pengubahan zon guna tanah di  Blok Perancangan Kecil (BPK) 4.5 (Lot 2235 dan 2236) daripada Zon Pertanian kepada Zon Kediaman - Sungkai.
 13. Pengubahan zon guna tanah di Blok Perancangan Kecil (BPK 6.3) ( Lot 13282) daripada zon Perusahaan kepada Kediaman (Pembangunan bercampur)- Behrang Stesyen
 14. Pengubahan Zon guna tanah di sebahagian Blok Perancangan Kecil (BPK 6.3) (Kawasan sekitar Politeknik Sultan Azlan Shah Behrang daripada zon Pertanian kepada Kediaman)-Behrang Stesyen

 

 1. Penentuan nisbah plot
 2. Pindaan senarai kelas kegunaan tanah dan pembangunan

 

Bantahan atau representasi boleh dibuat melalui Borang Bantahan Awam, surat atau memorandum

kepada

Majlis Daerah Tapah dan Majlis Daerah Tanjong Malim

sebelum atau pada 30 Jun 2016

Semua borang / surat / memorandum boleh dialamatkan kepada

 

Majlis Daerah Tapah

Jalan Stesyen

35000 Tapah

Perak Darul Ridzuan

Tel :05-4011326/2329

Majlis Daerah Tanjong Malim

Kompleks Pentadbiran MDTM

Bandar Behrang 2020

35900 Tanjong Malim

Perak Darul Ridzuan

Tel :05-4563410/20