MENU
 

MAJLIS DAERAH TAPAH

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang telah mendaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN di bawah bidang Membeli Barang Lusoh yang masih sah tempohnya bagi menyertai sebutharga berikut :

NO SEBUTHARGA : MDTJP1/2016            

TAJUK SEBUT HARGA :  SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH MD TAPAH 5 BUAH LORI KOMPAKTOR, 1     BUAH LORI TIPPER, 1 BUAH BACKHOE DAN 1 BUAH EXCAVATOR  SERTA PERALATAN KOMPUTER

                            

TARIKH BUKA  :  30.09.2016 (JUMAAT)

TARIKH TUTUP : 14.10.2016 (JUMAAT)

Borang Kew PA-24 dan Kew PA-25 boleh diperolehi mulai 30 September 2016 (Jumaat) di Jabatan Perbendaharaan Majlis Daerah Tapah.

Borang yang telah lengkap hendaklah dihantar ke dalam Peti Sebut Harga di Jabatan Perbendaharaan, Majlis Daerah Tapah sebelum jam 12.00 tengah hari pada  14 Oktober 2016.Tawaran yang lewat tidak akan diterima.

Syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai berikut :         

- Encik Khairuddin Bin Ngah Abdul Ghani

- Cik Nor Azliza Binti Yaakob                                   No Telefon 05-4011326                                                                                                                   

Syarikat atau wakil boleh hadir untuk melihat kenderaan dan peralatan komputer seperti tarikh berikut :

Tarikh : 12 Oktober 2016 (Rabu)

Masa :   9.00 pagi hingga 2.30 petang                       

Tempat :  Stor Kenderaan MD Tapah (Bersebelahan Stor JKR)

 

YANG DIPERTUA

MAJLIS DAERAH TAPAH