MENU

SEMUA KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN  MAJLIS DAERAH TAPAH PADA TAHUN 2016

1.             Sebutharga    ini     dipelawa   di Pejabat   Yang   Dipertua    Majlis Daerah Tapah    sehingga 6 OKTOBER,  2016  jam   12.00 tengahari untuk mempelawa Kontraktor yang dibenarkan menyertai sebutharga yang mematuhi syarat-syarat berikut:-

  • Kontraktor G1 yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan bertaraf Bumiputera dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Majlis Daerah Tapah
  • Kontraktor Sijil Kementerian Kewangan Malaysia dibawah kod (220402) bidang Pembersihan Kawasan yang berdaftar dengan Majlis Daerah Tapah beralamat dalam kawasan Majlis Daerah Tapah.

2.             Tajuk kerja yang ditawarkan adalah berikut:

Bil.

No. Sebutharga

Tajuk

1.

55/16

Kerja Pembersihan Longkang Tepi Jalan Bagi Zon C2

2.

57/16

Kerja Pembersihan Longkang Tepi Jalan Bagi Zon E1

3.

61/16

Kerja Pembersihan Longkang Tepi Jalan Bagi Zon H

4.

62/16

Kerja Pembersihan Longkang Tepi Jalan Bagi Zon X

3.             Segala dokumen mengenai sebutharga ini (Borang Sebutharga, Lukisan Pelan, Penentuan Kerja serta Syarat-Syarat Sebutharga) yang ditetapkan bagi tujuan tersebut boleh didapati di Jabatan Kejuruteraan Dan Bangunan Majlis Daerah Tapah pada hari dan waktu kerja biasa dengan bayaran RM30.00.  Pembelian borang boleh dibuat mulai    28 SEPTEMBER , 2016

4.             Sebutharga ini ditutup pada   6  OKTOBER,  2016

5.             Tawaran sebutharga yang terendah tidak semestinya diterima.

YANG DIPERTUA

MAJLIS DAERAH TAPAH

Kemaskini Terakhir: Selasa, 18 September 2018 - 7:56pm