MENU

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH TAPAH TAHUN 2018

JABATAN OSC

Bilangan Permohonan dan Selesai mengikut Jenis Permohonan dan Tempoh Piagam

 Majlis Daerah Tapah dari tarikh 01 JANUARI 2018 hingga 8 OGOS 2018

Jenis Permohonan Bil. Mohon ^ Permohonan Dalam Proses  Permohonan Selesai* (a) = b + c + d  Selesai* Dalam Piagam (b)  Selesai* Melebihi Piagam (c)  ** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan (d)
Permohonan Serentak
26
11 (42.31%)
15 (57.69%)
 15(100.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
Kebenaran Merancang
32
6 (18.75%)
26 (81.25%)
 26(100.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
Pelan Kejuruteraan
31
 0 (0.00%)
31 (100.00%)
31(100.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
Pelan Bangunan
43
9 (20.93%)
34(79.07%)
34(100.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
CFO
0
0 (0.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
Jumlah 132
26 (19.70%)
106(80.30%)
106(100.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)