MENU
 

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH TAPAH TAHUN 2022

1. Menjalankan kerja-kerja pungutan dan pelupusan sisa pepejal:-

  • Kutipan Setiap Hari Bagi kawasan Pekan Tapah, Bidor dan Sungkai
BulanJumlah Kutipan Pencapaian
Januari15100%
Februari13100%
Mac15100%
April15100%
Mei13100%
Jun  
Julai  
Ogos  
September  
Oktober  
November  
Disember  

 

  • Kutipan 3 kali seminggu bagi kawasan taman dan kawasan perumahan Tapah, Bidor, Sungkai, Air Kuning, Tapah Road, Banir, Temoh, Chenderiang, dan semua Kampung Baru.
BulanJumlah Kutipan SebulanPencapaian
Januari15100%
Februari13100%
Mac15100%
April15100
Mei15100%
Jun  
Julai  
Ogos  
September  
Oktober  
November  
Disember  

 

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH TAPAH TAHUN 2022

UNIT OSC

Bilangan Permohonan dan Selesai mengikut Jenis Permohonan dan Tempoh Piagam

 Majlis Daerah Tapah dari tarikh 01 JANUARI 2021 hingga   31 JUN 2022

Jenis PermohonanBil. Mohon^ Permohonan Dalam Proses Permohonan Selesai* (a) = b + c + d Selesai* Dalam Piagam (b) Selesai* Melebihi Piagam (c) ** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan (d)
Permohonan Serentak
2
2 (100.00%)
0 (0.00%)
 0 (0.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
Kebenaran Merancang
0
0 (0.00%)
0 (0.00%)
 0 (0.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
Pelan Kejuruteraan
2
 2 (100.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
Pelan Bangunan
1
1 (100.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
Jumlah5
5 (0.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

 

 

Piagam Pelanggan

JANUARI FEBRUARIMACAPRILMEIJUN
TerimaLulusTerimaLulusTerimaLulusTerimaLulusTerimaLulusTerimaLulus
Memberi kebenaran kelulusan lesen
premis dalam tempoh 7 hari
bagi jenis perniagaan tidak berisiko.
551010121217171010  
Memberi kebenaran kelulusan lesen
premis dalam tempoh 30 hari
bagi jenis perniagaan berisiko.
------------
 

Piagam Pelanggan

JULAIOGOSSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBERDISEMBER
TerimaLulusTerimaLulusTerimaLulusTerimaLulusTerimaLulusTerimaLulus
Memberi kebenaran kelulusan lesen
premis dalam tempoh 7 hari
bagi jenis perniagaan tidak berisiko.
            
Memberi kebenaran kelulusan lesen
premis dalam tempoh 30 hari
bagi jenis perniagaan berisiko.
            

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH TAPAH TAHUN 2014

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH TAPAH TAHUN 2015

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH TAPAH TAHUN 2016

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH TAPAH TAHUN 2017

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH TAPAH TAHUN 2018

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH TAPAH TAHUN 2019

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH TAPAH TAHUN 2020

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH TAPAH TAHUN 2021