MENU
 
  • Memantapkan keupayaan dan kapasiti organisasi bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkkhidmatan.

  • Meperkasakan tadbir urus organisasi dan membudayakan nilai-nilai murni kearah kecemerlangan organisasi

  • Memperkukuhkan pengurusan dan pentadbiran serta pembangunan bagi kemakmuran negeri.

  • Mewujudkan lebih banyak kemudahan dan infrastruktur awam bagi mempertingkatkan kualiti hidup masyarakat.

  • Mempergiatkan pembangunan serta memperkukuh sosio-ekonomi secara logistic untuk kesejahteraan masyarakat.

  • Mepertingkatkan kesejahteraan dan ketenteraman awam bagi tujuan mengekalkan perpaduan dan keharmonian masyarakat.

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 14 Januari 2022 - 4:43pm