MENU
 

VISI

DAERAH LESTARI, BERDAYA MAJU DAN BERDAYA HUNI

" Majlis Daerah Tapah akan menjadikan kawasan-kawasan operasi dan pentadbirannya bersih dari segala sampah, mempunyai pembangunan yang mampan dalam menjana ekonomi, progresif dalam menguruskan kesejahteraan dan kemakmuran khususnya kepada rakyat tempatan."

 

MISI

BATANG PADANG SEBAGAI DAERAH PELANCONGAN, PENDIDIKAN DAN INDUSTRI SUMBER JAYA

" Memacu Daerah Batang Padang sebagai daerah pelancongan, pendidikan serta industri yang berasaskan sumber."