MENU
 

ydp@mdt

Tpr Tn. Hj. Zuhairi Bin Hj. Hashim AMP, PPT

Setiausaha, Majlis Daerah Tapah

Sekalung puji dan kesyukuran kepada Allah s.w.t kerana dengan limpah perkenanNya dapat mengujudkan Laman Web ini. Saya mengambil peluang ini untuk mengalu-alukan semua pengguna Laman Web Majlis Daerah  Tapah, Perak. Semoga segala maklumat yang terkandung dalam laman ini memberi ruang kepada semua pengguna memilih jenis-jenis bantuan dan perkhidmatan yang disediakan di Pentadbiran ini. Akhir kata, sebarang cadangan atau komen bolehlah dikemukakan bagi meningkatkan lagi mutu perkhidmatan pentadbiran ini. Sekian, Terima kasih.