MENU
 

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

                 ydpbaru@tapah                       

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Majlis Daerah Tapah ialah Yang Dipertua , Majlis Daerah Tapah.

Nama TUAN HAJI MUHAMAD SAHLAN BIN HUSNIN, AMP
Emel

ydpmdtapah@mdtapah.gov.my

ydpmdtapah@gmail.com

No. Tel

No.Faks

05-4011326

05-4012288

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  1. Memastikan semua pengguna memahami peruntukan-peruntukan di bawah Dasar Keselamatan ICT MD Tapah
  2. Memastikan semua pengguna mematuhi Dasar Keselamatan ICT MD Tapah.
  3. Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber manusia dan perlindungan      keselamatan) adalah mencukupi.
  4. Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT dilaksanakan seperti yang ditetapkan di dalam Dasar Keselamatan ICT MD Tapah.
    Kemaskini Terakhir: Jumaat, 14 Januari 2022 - 4:43pm