MENU

JABATAN PERBENDAHARAAN

Info Kakitangan

Menyelia dan mengurus segala hasil pendapatan,perakaunan dan pembayaran serta menyelenggara urusan kewangan mengikut kehendak-kehendak prosedur Perbendaharaan dan Perintah-Perintah Am.

Kemaskini Terakhir: Selasa, 2 Oktober 2018 - 12:03pm