MENU
 

JABATAN PERBENDAHARAAN

Info Kakitangan

Menyelia dan mengurus segala hasil pendapatan,perakaunan dan pembayaran serta menyelenggara urusan kewangan mengikut kehendak-kehendak prosedur Perbendaharaan dan Perintah-Perintah Am.