MENU
 

JABATAN PERANCANGAN, PEMBANGUNAN DAN LANDSKAP

Info Kakitangan

  • Merancang dan melaksanakan dasar pembangunan bandar, perumahan dan perindustrian di peringkat tempatan bagi menentukan penggunaan tanah yang optima serta berekonomik supaya pembangunan sosial dan ekonomi dapat dijalankan dengan cekap dan berkesan bagi memberikan keselesaan hidup penduduk-penduduk dalam kawasan majlis.