MENU
 

JABATAN PELESENAN

Info Kakitangan

  • Mempertingkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang kepentingan perlesenan premis makanan.

  •  Mempertingkatkan hasil majlis melalui kutipan lesen dan sewaan.