MENU
 

JABATAN KEJURUTERAAN DAN BANGUNAN

Info Kakitangan

  • Memberi perkhidmatan yang cekap dan bersistematik dalam proses-proses memperolehi Kelulusan Pelan bangunan,Sijil Layak Menduduki dan Permit mengikut tempoh yang dibenarkan dalam akta dan dasar majlis / kementerian.

  • Merancang dan mengawal projek-projek pembangunan agar mencapai suatu Output yang berkualiti dan memberi faedah kepada masyarakat setempat untuk memperolehi suasana kehidupan yang selesa dan sejahtera.

  •  

    Memastikan setiap perancangan pembangunan adalah teratur mengikut garis panduan yang ditetapkan bagi melahirkan suasana persekitaran yang ceria dan indah