MENU
 

JABATAN KAWALAN VEKTOR DAN KEBERSIHAN PREMIS

Info Kakitangan

  • Mengatur dan menyelaras kerja-kerja pencegahan dan kawalan terhadap penyakit bawaan vektor iaitu pengesanan kes,rawatan dan semburan.

  • Mengambil tindakan pencegahan dan pengawalan supaya kejadian penyakit tidak berulang.

  • Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan stok di dalam stor termasuk bekalan racun dan peralatan.

  • Mengatur dan menjalankan aktiviti pendidikan kesihatan mengenai pencegahan dan kawalan penyakit.

  • Meningkatkan tahap kebersihan makanan dan kebersihan premis.