MENU
 

JABATAN PERKHIDMATAN BANDAR

Info Kakitangan

  • Menyediakan Perkhidmatan Bandar termasuk pengurusan sampah yang bersistematik dan berkualiti iaitu secara memberi perkhidmatan pengangkutan sampah mengikut jadual yang ditetapkan setiap hari.

  • Memastikan masyarakat sekitar menikmati suasana yang menyamankan serta selesa dengan adanya kerja-kerja kebersihan pemotongan rumput dikawasan operasi,padang permainan dan kawasan rekriasi untuk riadah.

  • Mewujudkan suasana bandar yang bersih dan sihat dari pandangan umum seperti mempamerkan pengindahan pokok-pokok lanskap dan juga pembersihan longkang-longkang besar disepanjang bahu kiri kanan jalan.