MENU
 

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

Info Kakitangan

  • Memastikan semua hartanah yang terletak di dalam kawasan operasi Majlis dinilai untuk maksud cukai taksiran.

  • Memastikan semua hartanah agensi-agensi kerajaan samaada kerajaan persekutuan,Kerjaan negeri dan badan-badan berkanun dinilai untuk maksud Carum Bantu Kadar.

  • Memastikan semua daftar hakmilik pegangan berkadar dikemaskini.