MENU
 

Majlis Daerah Tapah
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Tn.Hj.Muhamad Sahlan B.Husnin, AMP Yang Dipertua N52 05-4011326 05-4012288 muhamadsahlan@mdtapah.gov.my
Tn. Hj. Zuhairi Bin Hj. Hashim Setiausaha N48 05-4011326 05-4012288 zuhairi@mdtapah.gov.my
Jabatan Khidmat Pengurusan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Muhamad Hilman Bin Mohd Nasir Penolong Pegawai Tadbir N32 05-4011326 05-4012288 hilman@mdtapah.gov.my
 Syahida Bt. Mohd. Zin Syahida Bt. Mohd Zin Penolong Pegawai Tadbir N29 05-4011326 05-4012288 syahida@mdtapah.gov.my
Mohd Iqbal Bin Mohd Noor Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29 05-4011326 05-4012288 iqbal@mdtapah.gov.my
Siti Marliana Binti Zainuddin Pembantu Tadbir N22 05-4011326 05-4012288
Sarah Mawarni Binti Ismail Pembantu Tadbir N22 (KUP) 05-4011326 05-4012288 sarah@mdtapah.gov.my
Norsahani Azura Binti Jaafar Pembantu Tadbir N19 05-4011326 05-4012288 azura@mdtapah.gov.my
Esyatul Zahra Binti Ariffin Pembantu Tadbir N19 05-4011326 05-4012288 esyatul@mdtapah.gov.my
Mohamad Hafiz Bin Mohamed Haniba Pembantu Tadbir N19 05-4011326 05-4012288 hafiz@mdtapah.gov.my
Kemaskini Terakhir: Isnin, 15 November 2021 - 5:15pm