MENU
 

TAWARAN MENGISI KEKOSONGAN GERAI SEWAAN MAJLIS DAERAH TAPAH

1. Tawaran adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang bermastautin di Daerah Batang Padang untuk memohon menyewa gerai Majlis Daerah Tapah seperti berikut :-

BIL.

LOKASI GERAI

NO. PREMIS

JENIS PERNIAGAAN

1.

Gerai Pusat Medan Jambu, Jalan Sungkai 35500 Bidor

No. 3, 8, 10, 14

Pelbagai

2.

Pasar Awam Sungkai

No. 15,16

Meja Sayur

3.

Gerai Buah-Buahan Kaw. Pasar Awam Sungkai, Jalan Pasar 35600 Sungkai

No. 13

Pelbagai

4.

Pasar Awam Bidor

No. 41, No. 45

Meja Sayur

5.

Pasar Awam Tapah

D-3, D-6

A-9, A-10

Meja Daging

Meja Ayam

6.

Gerai Medan Selera Jalan Sungkai 35500 Bidor

No. 13 , No. 15

Makanan / Minuman

7.

Gerai Makanan dan Minuman Pasar Awam Tapah 35000 Tapah

No. 2

Makanan / Minuman

8.

Gerai Terbuka Belakang Pasar Bidor, 35500 Bidor

No. 17

Pelbagai

2. Syarat utama yang perlu diketahui dan di ambil perhatian oleh pemohon adalah seperti berikut :

  • Mempunyai pengalaman;
  • Berupaya membayar sewa bulanan yang dikenakan;
  • Mempunyai modal yang mencukupi;
  • Bersedia mematuhi arahan-arahan Majlis dari masa ke semas
  •  
  • Borang permohonan boleh didapati di Kaunter Bahagian Sewaan, Jabatan Pelesenan dengan bayaran proses permohonan @ RM5.00. Semua borang permohonan hendaklah diisi dengan lengkap dan disertakan dengan :

1 Salinan Kad Pengenalan

1 Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan (SSM)

1 Keping Gambar Berukuran Passport

1 Salinan Penyata Akaun Bank/Buku Simpanan

3. Borang yang telah di lengkap isi hendaklah dikembalikan ke Bahagian Sewaan, Jabatan Pelesenan

pada atau sebelum  pada 05.03.2019 (SELASA) sebelum jam 4.00 petang ke alamat :-

BAHAGIAN SEWAAN, JABATAN PELESENAN,

MAJLIS DAERAH TAPAH

35000 TAPAH,

PERAK DARUL RIDZUAN.

TEL : 05-401 1326/1373 Ext. 205/239

4. Borang permohonan yang tidak lengkap akan di tolak. Sekiranya tidak mendapat jawapan dalam

tempoh 3 bulan daripada tarikh permohonan ini tutup, hendaklah menganggap permohonan tuan/

puan tidak berjaya.