MENU
 

 

MAJLIS DAERAH TAPAH

NOTIS SEBUT HARGA

Sebutharga adalah dipelawa daripada syarikat yang masih sah berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan serta yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi melaksanakan kerja-kerja seperti berikut:-

BIL.

NO. RUJUKAN TAJUK BUTIR-BUTIR TAWARAN

TARIKH/HARGA/TEMPAT DOKUMEN DIJUAL

KELAYAKAN KONTRAKTOR/ SYARIKAT

TARIKH & MASA TENDER TUTUP

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. FAIL:

MDT/AM/3/92/18

 

NO. SEBUTHARGA:

MDT/JKP/SH/01/2019

 

TAJUK

SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM UNTUK ANGGOTA LELAKI & PEREMPUAN BAGI PEMBANTU OPERASI, PENGHANTAR NOTIS, PEMANDU KENDERAAN DAN PEMBANTU AWAM, , MAJLIS DAERAH TAPAH.

 

DARI TARIKH

14 FEBRUARI 2019

 

HINGGA

22 FEBRUARI 2019

 

HARGA DOKUMEN

RM 30.00

 

TEMPAT

Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Daerah Tapah.

 

 

 

(BUMIPUTERA / BUKAN BUMIPUTERA)

 

020801

Pakaian

 

atau

 

020802

Kelengkapan Pakaian

 

atau

 

020899

Pembuat (Pakaian & Kelengkapan )

 

TARIKH

22 FEBRUARI 2019

 

MASA

12.00

tengahari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Dokumen tawaran akan dijual seperti tarikh di atas pada waktu pejabat. Dokumen tawaran TIDAK akan dijual selepas tempoh tersebut.

3.   Sekiranya pretender tidak berdaftar dengan Majlis Daerah Tapah dikehendaki berdaftar terlebih dahulu sebagai pembekal di Jabatan Kejuruteraan & Bangunan. Dokumen tawaran hanya dijual kepada syarikat atau wakilnya yang sah sahaja yang menunjukkan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) berserta satu salinan sijil tersebut dan Surat Wakil (bagi bukan pemegang asal sijil).

4.   Bayaran dokumen tawaran hendaklah dibuat dalam bentuk TUNAI SAHAJA di kaunter bayaran Majlis Daerah Tapah (bayaran tidak akan dikembalikan).

5.   Semua dokumen tawaran mestilah dikemukakan dalam sampul surat berlakri dan ditulis tajuk dan nombor tawaran berkenaan di penjuru kiri dan dialamatkan kepada Yang Dipertua Majlis Daerah Tapah, Jalan Stesyen, 35000 Tapah dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di Jabatan Khidmat Pengurusan.

6.   Majlis Daerah Tapah tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran. Pihak Majlis juga tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang dokumen tender yang tidak terdapat di dalam Peti Tender setelah Peti Tender dibuka.

7.   Laman Web: www.mdtapah.gov.my

YANG DIPERTUA,

MAJLIS DAERAH TAPAH,

PERAK DARUL RIDZUAN