MENU
 

 Ruj. Kami:     Bil.( 1  ) dlm. MDT/J/PRKGB/2/19                                                                                   

SEMUA KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN  MAJLIS DAERAH TAPAH PADA TAHUN 2019

1.         Sebutharga    ini     dipelawa   di Pejabat   Yang   Dipertua    Majlis Daerah Tapah    sehingga 17 JANUARI, 2019  jam   12.00 tengahari untuk mempelawa Kontraktor yang dibenarkan menyertai sebutharga yang mematuhi syarat-syarat berikut:-

  • Kontraktor Sijil Kementerian Kewangan Malaysia dibawah kod (220402) bidang Pembersihan Kawasan yang berdaftar dengan Majlis Daerah Tapah beralamat dalam kawasan Majlis Daerah Tapah.

2.         Tajuk kerja yang ditawarkan adalah berikut: SEPERTI DI LAMPIRAN `A’

3.         Segala dokumen mengenai sebutharga ini (Borang Sebutharga, Kawasan Pemotongan Rumput, Penentuan Kerja serta Syarat-Syarat Sebutharga) yang ditetapkan bagi tujuan tersebut boleh didapati di Jabatan Perkhidmatan Bandar Majlis Daerah Tapah pada hari dan waktu kerja biasa dengan bayaran RM50.00.  Pembelian borang boleh dibuat mulai    4 JANUARI, 2019. Lawatan tapak akan diadakan pada 11 JANUARI, 2019.

           4.         Sebutharga ini ditutup pada   17 JANUARI, 2019

          5.         Tawaran sebutharga yang terendah tidak semestinya diterima.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

 

(HJ. MUHAMAD SAHLAN B. HJ. HUSNIN)

 Setiausaha,

 b.p. Yang Dipertua,

   Majlis Daerah Tapah.

s.k:                        Tuan Yang Dipertua, Majlis Daerah Tapah.

 

LAMPIRAN `A’

SENARAI KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMOTONGAN RUMPUT

DI KAWASAN KAMPUNG BARU, MAJLIS DAERAH TAPAH

Bil.

No. Fail

MDT. JPB/PRKGB

No. Sebutharga

Tajuk

1.

2/19 ( Z1 )

1/19

Kerja Penyelenggaraan dan Pemotongan Rumput Di Kg Baru Coldstream, Kuala Bikam, Bidor Stesyen & Sungkai (Zon 1)

2.

2/19 ( Z2 )

2/19

Kerja Penyelenggaraan dan Pemotongan Rumput Di Kg Baru Pekan Pasir, Bidor Timur, Bertuah & Belakang Pasar ( Zon 2)

3.

2/19 ( Z3 )

3/19

Kerja Penyelenggaraan dan Pemotongan Rumput di Kg Baru Tanah Mas, Bukit Pagar, Kg Pahang, Pekan Getah, Tapah Road & Banir Estet ( Zon 3)

4.

2/19 ( Z4 )

4/19

Kerja Penyelenggaraan dan Pemotongan Rumput di Kg Baru Chenderiang, Temoh, Air Kuning, Sg Kroh & Banir ( Zon 4)