MENU
 

SEMUA KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN MAJLIS DAERAH TAPAH PADA TAHUN 2016

1.         Sebutharga    ini     dipelawa   di Pejabat   Yang   Dipertua    Majlis Daerah Tapah    sehingga 14 FEB, 2017  jam   12.00 tengahari daripada Kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan bertaraf Bumiputera dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Majlis Daerah Tapah di atas tajuk kepala yang masih dibenarkan menyertai sebutharga bagi menjelaskan kerja-kerja berikut:-

BIL NO.SEBUTHARGA TAJUK
1 SEBUTHARGA NO.1/2017 MENAIKTARAF JALAN KELUAR/MASUK KE TAPAH PELUPUSAN DI JALAN PINTAS BIDOR/TELUK INTAN,MAJLIS DAERAH TAPAH
2 SEBUTHARGA NO.2/2017 MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH DEWAN SERBAGUNA DI KG. TERSUSUN CEGAR TAMBAHAN JALAN SUNGKAI,BIDOR ,MAJLIS DAERAH TAPAH
  SEBUTHARGA NO.3/2017 MEMBINA DATARAN LANTAI KONKRIT/GELANGGANG SERBAGUNA DAN DINDING PAGAR DI ARENA SQUARE MERDEKA,MAJLIS DAERAH TAPAH
  SEBUTHARGA NO.4/2017 MENAIKTARAF BANGUNAN DEWAN SERBAGUNA DAN KEMUDAHAN DI KG. TERSUSUN MUHIBBAH BATU 33 TEMOH,MAJLIS DAERAH TAPAH

 

2.         Segala dokumen mengenai sebutharga ini (Borang Sebutharga, Lukisan Pelan, Penentuan Kerja serta Syarat-Syarat Sebutharga) yang ditetapkan bagi tujuan tersebut boleh didapati di Jabatan Kejuruteraan Dan Bangunan Majlis Daerah Tapah pada hari dan waktu kerja biasa dengan bayaran RM30.00.  Pembelian borang boleh dibuat mulai    7 FEBRUARI, 2017Lawatan tapak diadakan pada    7 FEBRUARI, 2017 pada  jam 9.30 pagi bertempat di Jabatan Kejuruteraan Dan Bangunan, Majlis Daerah Tapah.  Kehadiran adalah diwajibkan dan borang dijual pada yang berdaftar pada hari tersebut sahaja.

3.         Sebutharga ini ditutup pada   14  FEBRUARI, 2017

4.         Tawaran sebutharga yang terendah tidak semestinya diterima.

Sekian, terima kasih.