MENU
 

logo@perak

MAJLIS DAERAH TAPAH

NOTIS SEBUT HARGA

Sebutharga adalah dipelawa daripada syarikat yang masih sah berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan serta yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi melaksanakan kerja-kerja seperti berikut:-

 

BIL.

NO. RUJUKAN TAJUK BUTIR-BUTIR TAWARAN

TARIKH/HARGA/TEMPAT DOKUMEN DIJUAL

KELAYAKAN KONTRAKTOR/ SYARIKAT

TARIKH & MASA TENDER TUTUP

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. FAIL:

MDT/UBB/PMJ/1/20

NO. SEBUTHARGA:

MDT/UBB/1/20

 

TAJUK

SEBUTHARGA UNTUK PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN JENGKAUT (BACKHOE) UNTUK KERJA PEMBERSIHAN DALAM KAWASAN OPERASI MAJLIS DAERAH TAPAH.

 

 

 

 

 

 

 

 

DARI TARIKH

24 FEBRUARI 2020

 

HINGGA

2 MAC 2020

 

 

TEMPAT

UNIT BERSIH BANDAR

JABATAN KESIHATAN AWAM DAN PERKHIDMATAN BANDAR,

MAJLIS DAERAH TAPAH.

 

 

 

 

 

 

 

(BUMIPUTERA / BUKAN BUMIPUTERA)

 

221503

PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN

KENDERAAN/  JENTERA/ KENDERAAN REKREASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIKH

2 MAC 2020

 

MASA

12.00

tengahari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.             Mana-mana pembekal yang berminat untuk menyertai sebutharga ini, boleh mengemukakan sebutharga dengan menggunakan kepala surat syarikat sendiri serta menyatakan harga-harga yang ditawarkan mengikut item yang ditetapkan ke Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Daerah Tapah.

3.            Dokumen sebutharga boleh dibeli di Unit Bersih Bandar, Jabatan Kesihatan Awam dan Perkhidmatan Bandar dengann harga RM 30.00

4.            Sebutharga tersebut mestilah dikemukakan dalam sampul surat dan dialamatkan kepada Yang Dipertua Majlis Daerah Tapah, Jalan Stesyen, 35000 Tapah dan diserahkan ke Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Daerah Tapah.

5.   Majlis Daerah Tapah tidak terikat untuk menerima sebutharga yang terendah atau mana-mana sebutharga.

5.   Laman Web: www.mdtapah.gov.my

YANG DIPERTUA,

MAJLIS DAERAH TAPAH,

PERAK DARUL RIDZUAN