MENU
 

SEBUTHARGA NO:  5/2020

SEMUA KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN MAJLIS DAERAH TAPAH PADA TAHUN 2020

  1. Sebutharga ini dipelawa di Pejabat Yang Dipertua Majlis Daerah Tapah sehingga 24/2/2020 jam 12.00 tengahari untuk mempelawa kontraktor yang dibenarkan menyertai sebutharga yang mematuhi syarat-syarat berikut :-
  • Kontraktor Sijil Kementerian Kewangan Malaysia dibawah kod (030501) bidang Sukan,Rekreasi dan Alat Muzik(Peralatan,Bekalan dan Aksesori Sukan dan Rekreasi)/Peralatan Sukan Padang Gelanggang,Rekreasi,Taman Kecergasan dan Sukan Air/Peralatan Sukan yang berdaftar dengan Majlis Daerah Tapah beralamat dal
  • am kawasan Majlis Daerah Tapah                                                              Tajuk :    MENAIKTARAF KAWASAN TAMAN MALAYSIA (ALAT PERMAINAN DAN ALAT SENAMAN)

2.         Segala dokumen mengenai sebutharga ini (Borang Sebutharga, Lukisan Pelan, Penentuan Kerja serta Syarat-Syarat Sebutharga) yang ditetapkan bagi tujuan tersebut boleh didapati di Jabatan Kejuruteraan Dan Bangunan Majlis Daerah Tapah pada hari dan waktu kerja biasa dengan bayaran RM50.00.  Pembelian borang boleh dibuat mulai   18/2/2020Lawatan tapak diadakan pada   18/2/2020  pada  jam 10.00 pagi bertempat di Jabatan Kejuruteraan Dan Bangunan, Majlis Daerah Tapah.  Kehadiran adalah diwajibkan dan borang akan dijual kepada pemilik syarikat sahaja manakala bukan pemilik syarikat tidak dibenarkan.

3.         Sebutharga ini ditutup pada  24 / 2 / 2020

4.         Tawaran sebutharga yang terendah tidak semestinya diterima.

 

Sekian, terima kasih.