MENU
 

NOTIS PEMBERITAHUAN

Dimaklumkan bahawa OPERASI SITAAN HARTA ALIH bagi tunggakan cukai taksiran akan dilaksanakan di kawasan anda bermula 1 OKTOBER 2019 - 31 DISEMBER 2019.

Sila jelaskan tunggakan cukai taksiran anda dengan SEGERA bagi mengelakkan tindakan sitaan dilaksanakan.

Sila abaikan NOTIS PEMBERITAHUAN ini sekiranya bayaran telah dijelaskan.

Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi:

UNIT TUNGGAKAN CUKAI TAKSIRAN

05-4011326/329 ATAU 05-4012561