MENU
 

TAWARAN SEBUTHARGA

SEMUA KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN MAJLIS DAERAH TAPAH PADA TAHUN 2019

1. Sebutharga ini dipelawa di Pejabat Yang Dipertua Majlis Daerah Tapah sehingga 4 APRIL 2019 jam 12.00 tengahari daripada Kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia(CIDB) dan bertaraf Bumiputera dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Majlis Daerah Tapah di atas tajuk kepala masih dibenarkan menyertai sebutharga bagi menjelaskan kerja-kerja berikut:

NO. SEBUTHARGA TAJUK KOD BIDANG
SEBUTHARGA NO.36/2019 SELENGGARA DAN MEMBAIKPULIH TEBING LONGKANG PERPARITAN UTAMA DI TAMAN PUTERI RUPAWAN/TAMAN PUTERI INDAH, BIDOR, MD TAPAH

KELAS: GI

KATEGORI: CE21 - KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

SEBUTHARGA NO.60/2019 MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DI BAWAH TANAH DAN PERMUKAAN PADANG DI STADIUM TUN AHMAD SARJI, MD TAPAH

KELAS: G2

KATEGORI CE21 - KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

SEBUTHARGA NO.61/2019 MEMBINA GERAI KOMUNITI DI TAMAN BUKIT HIJAU, MD TAPAH

KELAS: G2

KATEGORI : CE21-KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

CE32-KERJAPENYELENGGARAAN AWAM

B04-KERJA AM BANGUNAN

SEBUTHARGA NO.62/2019 MENAIKTARAF JALAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN JALAN SUNGKAI, BIDOR, MD TAPAH

KELAS: G2

KATEGORI : CE01-PEMBINAAN JALAN DAN PAVEMENT

CE21-KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

SEBUTHARGA NO.63/2019 MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DAN SALIRAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN JALAN SUNGKAI, MD TAPAH

KELAS: G2

KATEGORI: CE21 - KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

SEBUTHARGA NO.64/2019 MENAIKTARAF DATARAN PERNIAGAAN PASAR MALAM/PASAR SEHARI DI TAPAH, BIDOR DAN SUNGKAI, MD TAPAH

KELAS: G2

KATEGORI : CE01-PEMBINAAN JALAN DAN PAVEMENT

CE21-KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

2. Segala dokumen mengenai sebutharga ini (Borang Sebutharga, Lukisan Pelan, Penentuan Kerja serta Starat-Syarat Sebutharga) yang ditetapkan bagi tujuan tersebut boleh didapati di Jabatan Kejuruteraan Dan Bangunan Majlis Daerah Tapah pada hari dan waktu kerja biasa dengan bayaran RM50.00. Pembelian borang boleh dibuat mulai 28 Mac 2019 dan lawatan tapak akan diadakan pada 28 Mac 2019 jam 2.30 petang bertempat di Jabatan Kejuruteraan Dan Bangunan, Majlis Daerah Tapah. Kehadiran adalah diwajibkan dan borang dijual pada yang berdaftar pada hari tersebut sahaja.

3. Sebutharga ini ditutup pada 4 APRIL 2019

4. Tawaran sebutharga yang terendah tidak semestinya diterima.

Sekian, Terima Kasih.