MENU
 

KADAR SEWAAN PERALATAN

Bil Perkara Kadar Sewa
1 Hawa Dingin RM 70.00 sejam
2 P.A Sistem RM 100.00 sehari
3 Set Sofa & Restrom RM 80.00
4 Meja Bulat RM 6.00 x 1 unit (40 unit)
5 Meja 6x2 RM 4.00 x 1 unit (10 unit)
6 Kerusi Velvet

RM 1.00 x 1 unit (40 unit)

7 Kerusi Plastik RM 0.50 x 1 unit (400 unit)
8 Bunga Hiasan RM 100.00