MENU
 

KADAR SEWAAN PADANG & MINI STADIUM

Bil Perkara Kadar Sewa
1 Wang Cagaran RM 200.00
2

Perlawanan Bola Sepak
       Agensi Kerajaan:
       - Isnin hingga Jumaat
       - Sabtu & Ahad

       Badan Korporat/Swasta:
       - Isnin hingga Jumaat
       - Sabtu & Ahad

 

RM 10.00 sejam
RM 20.00 sejam

 

RM 20.00 sejam
RM 30.00 sejam

3 Ceramah & Lain-lain
       Agensi Kerajaan:
       - Isnin hingga Jumaat
       - Sabtu & Ahad

   

    NGO yang berdaftar:
       - Isnin hingga Jumaat
       - Sabtu & Ahad

       Badan Korporat/Swasta:
       - Isnin hingga Jumaat
       - Sabtu & Ahad

 

RM 20.00 sejam
RM 30.00 sejam

 

RM 20.00 sejam
RM 30.00 sejam

 

RM 30.00 sejam
RM 40.00 sejam

4 P.A Sistem RM 100.00 sehari