MENU
 

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Ampang Jaya untuk tahun 2015

 

Bil

Perkhidmatan

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian
Januari - Jun 2015

Jan

%

Feb

%

Mac

%

Apr

%

Mei

%

Jun

%

JUMLAH

1

e-Taksir         (Aplikasi telah ditutup)  

0   0   0   -   -       25,854

2

e-Borang 3,686   2,204   2,628   1,993           30,041

3

e-Bayaran 3,052   2,987   2,678   1,997           31,236

4

Cetak Bil Cukai Taksiran (Aplikasi telah ditutup) 0   0   0   0           71,761

5

Cetak Bil Gerai Majlis 260   162   114   112           2,279
6
Cetak Bil Lesen Majlis 178   154   196   118           2,349
7 e-Lesen 906   669   629   473           9,983
8 OSC Online 419   415   407   384           7,299
9 Portal Aduan 3,854   2,707   2,403   1,864           30,862
10 Carian Maklumat CF 1,347   1,260   1,291   1,144           27,278
11 Aplikasi Web GIS                         5,151
12 Sistem Inventori Taska 343   234   189   169           2,066
13 Sistem Carian Pusara MPAJ 995   912   944   798           12,489
14 Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan MPAJ 1,714   1,653   1,630   1,540           8,936
15 Web Rasmi 30,214   29,914   28,920   26,653           979,899

 

JUMLAH

46,968   43,271   42,029   37,245           1,247,483

 

Bil

Perkhidmatan

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian
Julai - Disember 2015

Jul

%

Ogos

%

Sept

%

Okt

%

Nov

%

Dis

%

JUMLAH

1

e-Taksir                          

2

e-Borang                          

3

e-Bayaran                          

4

Cetak Bil Cukai Taksiran                          

5

Cetak Bil Gerai Majlis                          
6
Cetak Bil Lesen Majlis                          
7 e-Lesen                          
8 OSC Online                          
9 Portal Aduan                          
10 Carian Maklumat CF                          
11 Aplikasi Web GIS                          
12 Sistem Inventori Taska                          
13 Sistem Carian Pusara MPAJ                          
14 Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan MPAJ                          
15 Web Rasmi                          

 

JUMLAH

                         

 

Penerangan:

* Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian yang terdapat di Portal Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari untuk tahun 2014.

* Data diambil setiap tarikh bulan berakhir samaada 30 atau 31 haribulan.

* Data dibawa semenjak tahun 2011